Publicaties

Showing 61–70 of 70 results

 • Zorgaanbod aan zet

  21,15

  Hoe ondernemers op de laatste trends inspelen: in de gezondheidszorg vinden momenteel veel veranderingen plaats. Door de mondialisering gaat de zorgsector steeds meer over grenzen heen en worden sommige behandelingen beter en goedkoper in het buitenland uitgevoerd.

  In winkelmand
 • In voor- en tegenspoed

  21,15

  Verleden, heden en toekomst van de Nederlands-Duitse economische betrekkingen. Nederland en Duitsland hebben van oudsher intensieve betrekkingen. Dat geldt zeker vanaf ongeveer het midden van de 19e eeuw, toen in Duitsland de industrialisatie van de grond begon te komen.

  In winkelmand
 • De vergrijzing leeft

  21,15

  Er komt zoveel vraag naar producten en diensten voor senioren dat de verzorgingsstaat zal veranderen. Om hiervan een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, geeft een groot aantal van gerenommeerde deskundigen van ons land in dit boek inzicht in de kansen en de bedreigingen hiervan.

  In winkelmand
 • Alcoholisme en het genetisch venster

  21,15

  De laatste jaren komt er steeds meer kennis over genetische aanleg voor alcoholisme. De aandacht voor de genetische oorzaken van verslaving beinvloedt de wijze waarop vanuit de overheid, de hulpverlening én de publieke opinie tegen verslaving wordt aangekeken.

  In winkelmand
 • Een proefdiervrije wereld

  21,15

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen en proefdieren. Een groot deel van de Nederlandse bevolking is tegen dierproeven. Toch gebruiken wij iedereen dag producten en medicijnen die op dieren zijn getest: er ligt hier dan ook een groot dilemma. Er is behoefte aan meer openheid over dit gevoelige thema.

  In winkelmand
 • Ondernemen in 2015

  21,15

  Weinig ondernemingen zullen aan drastische veranderingen ontkomen. In de komende tien jaar zullen er in de traditionele markten steeds minder bedrijven zijn. Groei is er vooral in de belevingsmarkt, waar veel nieuwe producten hun intrede doen. Dit boek roept ondernemers op om potentiële markten te verkennen.

  In winkelmand
 • Baas in eigen zaak

  21,15

  De aandacht voor corporate governance en financiering is nog nooit zo groot geweest als nu. Ook binnen het middelgrote zelfstandige bedrijfsleven is ondernemingsfinanciering een kritische succesfactor. De invulling hiervan vereist, in combinatie met goed ondernemingsbestuur, steeds meer kennis en kunde.

  In winkelmand
 • Business Ethics in Conflict Areas

  21,15

  How far reaching is corporate responsibility? Is paying taxes to the authorities, which in some areas are rebels, unacceptable? This study investigates these issues in order to get a better idea of what kind of responsibility large companies have in conflict areas.

  In winkelmand
 • Sturen op productiviteit in de kenniseconomie

  21,15

  Dit boek brengt theorie en praktijk van innovatie- management bij elkaar. De laatste inzichten en de beste toepassingen zijn er in opgenomen. Op deze wijze heeft de kenniseconomie gezicht gekregen en is er een belangrijke impuls aan het kennisdebat gegeven.

  In winkelmand
 • Transactiemanagement

  21,15

  Sleutelcompetentie voor Nederland bij een regierol in de globalisering.
  Door de toegenomen concurrentie in de wereldeconomie moeten landen zich steeds verder specialiseren in activiteiten waarmee zijn een comparatief voordeel kunnen behalen.

  In winkelmand