Publicaties

Showing 41–50 of 71 results

 • Stad in Spanning

  21,15

  Dit boek analyseert de gevolgen van stedelijke demografische veranderingen en bekijkt op welke manier de economische orde en netwerkstructuren in de stad zich zullen moeten aanpassen. Dit boek biedt overheid en bedrijfsleven handreikingen hoe de onvermijdelijke veranderingen in goede banen te leiden.

   

  In winkelmand
 • Limburgs Lef

  21,15

  Een toekomstverkenning begint met vaststellen wat echt belangrijk is. Daarna moet worden bepaald wat onzeker is. Vervolgens kan een vergezicht worden gemaakt waarin kansen en problemen van de komende jaren zichtbaar worden. Op basis van deze methode is dit boek een excellente uitgangspositie om nu de beslissingen te nemen.

  In winkelmand
 • Motoriek van de economie

  21,15

  Dit boek geeft inzicht in economische golfbewegingen en laat zien hoe hiermee in het bedrijfsleven wordt omgegaan. Weinig ondernemingen kunnen zich aan de invloed van economische ontwikkelingen onttrekken, maar informatie over de motoriek van de economie is complex en laat meestal lang op zich wachten.

  In winkelmand
 • De Europese culturele ambitie

  21,15

  Eenwording op het Europese continent is een thema dat tegenwoordig overal terugkeert. Echter, zo betoogt de auteur, hoewel de culturele kracht in hoge mate de politieke en economische positie van Europa bepaalt, komt dit bij de eenwording die in verdragen, beleid en daadwerkelijke acties wordt uitgedragen, nauwelijks tot uitdrukking.

  In winkelmand
 • Investing in developing countries

  21,15

  As private sector development is more and more seen as a fundamental for the advance of developing countries, and more attention is given to the role of foreign direct investments (FDI). The official development aid by governments to developing countries is decreasing whereas poverty in the poorest countries mainly in Africa, is on the increase.

  In winkelmand
 • Vernieuwbare grondstoffen uit ontwikkelingslanden

  21,15

  Traditionele grondstoffen zijn eindig en daarom moet het gebruik ervan gereduceerd worden: vanuit dit bewustzijn is er de laatste vijf jaar steeds meer belangstelling gekomen voor het gebruik van vernieuwbare grond stoffen, d.w.z. grondstoffen die onuitputtelijk zijn doordat ze zichzelf doorlopend vernieuwen.

  In winkelmand
 • Maatschappelijke urgentie van ondernemerschap

  21,15

  In deze publicatie komen actuele ontwikkelingen rondom ondernemerschap aan bod. Tegen de achtergrond van de opkomende netwerksamenleving worden maatregelen beschreven die in deze tijd het meest passend zijn om ondernemerschap te stimuleren en passeren successen en mislukkingen de revue.

  In winkelmand
 • Een verkenning van ons geldsysteem

  21,15

  Geld is de motor van onze samenleving. Het wordt gebruikt om te ruilen, om waarde uit te drukken, om iets een prijs te geven, om te sparen en om meer geld mee te verdienen. Maar wat is geld? Hoe werkt het? En kunnen we er zonder?

  In winkelmand
 • Open diensteninnovatie in Nederland

  21,15

  Innovatie is een begrip dat vooral geassocieerd wordt met technologische vernieuwing in de industrie. Een gemiste kans, zo laten de auteurs van deze publicatie zien. Nederland is immers een diensteneconomie met sterke dienstenregio’s bij uitstek.

  In winkelmand
 • Pamflet 2.nl

  21,15

  Als het vertrouwen in de financiële wereld, de journalistiek, de democratie of de wetenschap zou teruglopen, was de ‘schade’ misschien beperkt gebleven. Laten we een uitspraak van Einstein voor ogen houden: een probleem is niet op te lossen met de methoden waardoor het ontstaan is.

  In winkelmand