Publicaties

imageedit_10_2040580280

Sturen of bestuurd worden

Prof. dr. W.J. (Wim) de Ridder, Drs. S.N. (Sabine) Hogewind, J. H.H. (Jeroen) Duijvestijn,

21,15

In Nederland is sprake van een democratisch, tekort. Dit begrip is synoniem met de kloof tussen kiezer en gekozene, met de voort- durende daling van het aantal leden van politieke partijen en met het grote aantal thuisblijvers bij verkiezingen. Dit hangt nauw samen met een diepgewortelde onvrede bij de burger over de diensten en voorzieningen van de overheid. De overheid zal, zo stelt deze publicatie, een keuze moeten maken tussen het versterken van haar sturings- en controlemogelijkheden en het verruimen van de mogelijkheden van de burger om zelf sturend op te treden binnen de belangrijke aandachtsgebieden in zijn leven. Deze publicatie vergelijkt de partijprogramma’s van de verschillende politieke partijen waar het deze keuze betreft. Dit werpt niet alleen een verrassend licht op de inhoudelijke verschillen tussen de partijen, maar maakt ook duidelijk dat, ongeacht het kabinet dat in 2002 aantreedt, de verhoudingen tussen burger, overheid en bedrijfsleven de komende aren ingrijpend zullen veranderen.

Categorie: .
Gepubliceerd 01/04/2002
Labs Arbeidsmarkt,
Preview

Gerelateerd