Publicaties

ball-1010907_640

De perfecte Circulaire Economie is een utopie

Wat heeft economie met natuurkunde gemeen? Ik hoor je denken: “Natuurkunde, daar was ik altijd heel slecht in op school, daarom heb ik economie gekozen!”. Gelukkig ben ik er vrij goed in, dus ik ga je in 5 minuten vertellen waarom economie eigenlijk natuurkunde is en waarom een circulaire economie eigenlijk een warmtemotor is!

Een belangrijke natuurkundige discipline is de thermodynamica: de tak van natuurkunde die de interactie tussen macroscopische (hele grote) verzamelingen van deeltjes bestudeert, ook wel thermodynamische systemen genoemd. Een voorbeeld van een macroscopische verzameling deeltjes is bijvoorbeeld een emmer water, die ongeveer een miljoen miljard miljard (1024) moleculen bevat. In plaats van zo’n systeem te beschrijven door een lijstje bij te houden met de eigenschappen van ieder afzonderlijk molecuul (wat erg onpraktisch is met 1024 moleculen), beschrijft de thermodynamica een systeem door ‘macroscopische’ of ‘collectieve grootheden’ te definiëren, zoals energie, druk, volume, temperatuur en entropie. Lees verder

Categorie: .
Gepubliceerd 23/08/2019
Labs Circular Economy,