Publicatiereeks

Showing 31–40 of 51 results

 • Hoe manage ik een buitenlandse overname?

  19,95

  Buitenlandse overnames. De uitverkoop van Nederland? Of juist een kans voor de Nederlandse economie? De opinie over buitenlandse overnames is in veel gevallen eerder emotioneel dan rationeel. Op feiten gebaseerde argumenten ontbreken vaak.

  In winkelmand
 • Ketens van duurzaamheid

  21,15

  De winning van grondstoffen, via de productie tot en met afvalverwerking. Dit is een verhaal van ondernemingen met grote ambities op het gebied van duurzaamheid, die leiderschap willen tonen en die daarmee op langere termijn ook hun concurrentiepositie versterken.

  In winkelmand
 • Nederland: Mediaknooppunt van Europa

  21,15

  Analoog aan de Rotterdamse haven en Schiphol wil de Randstad zich ontwikkelen tot een hub voor audiovisuele content. De Nederlandse (multi)media-industrie wil zich internationaal profileren als de plaats waarlangs partijen hun diensten Europa binnenloodsen.

  In winkelmand
 • Nederland ondernemend sportland

  21,15

  De toekomst van de sport gaat ondernemingen ter harte. Ze hebben immers belang bij sportieve werknemers. Het bundelen van de krachten van sport- en bedrijfsleven blijkt een veelbelovende aanpak: het helpt de sport vooruit en het geeft het bedrijfsleven vaart.

  In winkelmand
 • De grote besmetting

  21,15

  Na de banken staan nu ook landen en munten onder druk door de verstrengeling van de financiële markten. Deze verstrengeling is een van de oorzaken van de kredietcrisis, die in de zomer van 2007 begon. Inmiddels heeft het besmettingsgevaar zich uitgebreid van banken naar landen.

  In winkelmand
 • Nanotechnologie, geen kleinigheid

  21,15

  Nanotechnologie: kleine deeltjes met een grote potentie. De nanotechnologie heeft zich de afgelopen jaren stormachtig ontwikkeld. Daardoor komen steeds meer producten op de markt met ‘nano inside’, en met de bijbehorende onzekerheden en maatschappelijke gevolgen.

  In winkelmand
 • Inspirerend Leiderschap

  21,15

  Inspirerend leiderschap is een vaak gebruikt maar weinig begrepen concept. Om er handen en voeten aan te geven zijn zes leden van de Foundation for European Leadership in de literatuur gedoken, hebben lange gesprekken met elkaar gevoerd en zijn op zoek gegaan naar inspirerende leiders.

  In winkelmand
 • Het Nieuwe Ondernemen

  21,15

  Het belang van vertrouwen voor de onderneming van de toekomst.
  Van de wereldwijde financiële crisis tot de opkomst van de internet-economie, van maatschappelijk verantwoord ondernemen tot duurzaam consumeren – één thema loopt als een rode draad door alle veranderingen in de mondiale economie heen: vertrouwen.

  In winkelmand
 • Making Banks Accountable

  21,15

  In dit boek wordt onderzocht waar aangrijpingspunten liggen voor de private bankensector om beter en duurzamer uit de crisis te herrijzen en weer de betrouwbare pijlen te worden voor toekomstige economische ontwikkelingen. Banken hebben als hoeders van financiële middelen een belangrijke nutsfunctie.

  In winkelmand
 • Ziekenhuisfusies en Concurrentie in het Nederlandse Zorgstelsel

  21,15

  Concurrentie tussen ziekenhuizen vormt een belangrijke pijler van het nieuwe zorgstelsel. Effectieve concurrentie vereist dat patiënten en inkopende zorgverzekeraars voldoende keuzemogelijkheden hebben. Tegelijkertijd lokt de toename van de onderlinge concurrentie ziekenhuisfusies uit.

  In winkelmand