I. (Ingrid) Verheul

Ingrid Verheul.png
Ingrid Verheul is universitair docent en onderzoeker op het gebied van ondernemerschap bij de Rotterdam School
of Management. Zij heeft haar proefschrift geschreven over het onderwerp vrouwelijk ondernemerschap aan
de Economische Faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam (welke zij in 2005 heeft afgerond). Ze is lid van
de wetenschapscommissie van de Federatie Zakenvrouwen Nederland en is daarnaast betrokken bij Women Equity
als wetenschappelijk expert. Naast het onderwerp vrouwelijk ondernemerschap doet zij ook in bredere zin
onderzoek naar het fenomeen ondernemerschap. Haar onderzoeksinteresse ligt o.a. op het vlak van de psychologie
van ondernemers, met aandacht voor bijvoorbeeld ADHD en de keuze voor het ondernemerschap. Haar
werk is gepubliceerd in verschillende vooraanstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften zoals
Journal of Business Venturing, Small Business Economics en Journal of Economic Psychology