C. (Chantal) Remery

Chantal Remery.jpg
Chantal Remery is docent-onderzoeker aan Utrecht University School of Economics waar ze onderzoek
doet op het brede gebied van arbeidsmarkt- en organisatievraagstukken, waaronder positie van vrouwen,
combinatie van arbeid en zorg en flexibilisering. Daarnaast is ze senior-onderzoeker bij het lectoraat familiebedrijven aan de Hogeschool Windesheim. Daar doet ze onderzoek naar vrouwen in familiebedrijven. Ze heeft recent onder meer gepubliceerd over verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke opvolgers in familiebedrijven en de Nederlandse wetgeving om het aandeel vrouwen in Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen te vergroten. Ze is lid van het Europese Network of Experts on Gender Equality (ENEGE) dat de Europese Commissie adviseert op het terrein van gender gelijkheid.