SMO is opgericht met het doel om gedeelde maatschappelijke ambities met behulp van expertise en wetenschap te integreren in het bedrijfsleven. Daarbij zijn wij voorvechter van de betekeniseconomie – vertaald van het Engelse ‘purpose economy’. Te lang is ons (maatschappelijk) doen en laten gericht geweest op geld en groei en hebben we de sociale en ecologische schade die daarmee gepaard zijn gegaan beschouwd als ‘externaliteiten’. In de betekeniseconomie draait het niet langer alleen om de menselijke begeerte naar goederen van economische waarde. In plaats daarvan is een net zo belangrijke rol weggelegd voor ons rationele streven naar een schone lucht en oceaan, warme zorg, een arbeidsmarkt waarop werknemers iets te zeggen hebben over hun werkomstandigheden en een grotere gelijkheid van inkomens – oftewel, goederen met sociale of ecologische waarde, die niet te reduceren is tot economische waarde of alleen uit te drukken in geld.

De zoektocht naar een economie waarin betekenis – of ‘purpose’ – centraal staat, vormt de voedingsbodem voor vier thema’s waarop SMO zicht richt: Innovatie & Ondernemerschap, Duurzaamheid, Arbeidsmarkt en Zorg & Welzijn. Binnen deze thema’s organiseert SMO kenniswerkplaatsen en evenementen en werkt zij aan publicaties en artikelen om antwoorden te formuleren voor maatschappelijke uitdagingen. Hier komen belanghebbenden uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid bij elkaar om een essentieel onderwerp op de kaart te zetten en een brede maatschappelijke discussie op gang te brengen. Samen met jong talent – de veranderaars van morgen –  worden verschillende hulpmiddelen zoals scenariodenken, brainstorms en pilot-projecten ingezet om een maatschappelijk vraagstuk te analyseren en tot toekomstbestendige oplossingen te komen.

 

Vragen of interesse?

Emma Kunneman
kunneman@smo.nl

***

Purpose Avondcolleges

(3 uur per college)

Heb je altijd al willen weten wat de betekeniseconomie behelst? Doe dan mee met onze Purpose Avondcolleges! Schrijf je in voor een sessie a € 50,- of doe met alle vier mee voor slechts € 150,-. Studenten hebben gratis entree (gelimiteerd aantal). De thema’s, datums en gastsprekers in het kort:

 • Dinsdag 18 september 2018 Welkom in de Betekeniseconomie – een introductie van Kees Klomp

  Welkom in de Betekeniseconomie: algemene beginselen, kenmerken en ontwikkelingen

 • Dinsdag 2 oktober 2018 – De Maatschappelijke factor – in samenwerking met Edith Kroese van Avance Impact

  De impact van betekenisvolle ondernemingen: Hoe maak je impact als betekenisvol ondernemer? En hoe meet je dit eigenlijk?

 • Dinsdag 13 november 2018 – De Persoonlijke factor – in samenwerking met Joep Langen van Koeckebackers

  Ontmoet de mens achter de betekenisvolle onderneming en leer over het ontdekken van identiteit en intentie

 • Dinsdag 11 december 2018 – De Zakelijke factor

  De bedrijfsvoering van een betekenisvolle onderneming: Hoe ziet het verdienmodel van een betekenisvol bedrijf er uit? Hoe zorg je ervoor dat mensen gemotiveerd zijn om mee te werken?

Klik hier om je in te schrijven

***

De Purpose Accelerator 

 

Nederland worstelt met grote maatschappelijke uitdagingen die vragen om innovatieve oplossingen. SMO is er van overtuigd dat bedrijven een essentiële kracht vormen in het realiseren van deze oplossingen en de transformatie naar een betekenisvolle samenleving. Tegelijkertijd strijden deze bedrijven om het toptalent dat Nederland rijk is in de zogenoemde ‘war on talent’. Kenmerkend voor dit talent is hun behoefte naar het maken van maatschappelijk impact.

Vanuit deze context vertrekt de SMO Purpose Accelerator; de versneller voor bedrijven om maatschappelijke ambities te realiseren door business en research  talent te verbinden en hen samen maatschappelijke betekenisvolle vraagstukken te laten aanpakken. Het programma is ontwikkeld om bedrijven en talent te ondersteunen in het maken van maatschappelijke impact. Dit levert naast maatschappelijke winst ook winst op voor het bedrijf: het kan zich profileren als een betekenisvolle organisatie. Daarnaast vormt het een methode voor bedrijven om jong talent aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden.

 

HOE?
Binnen het bedrijf zullen purpose gedreven challenges en mogelijke oplossingen door SMO Promovendi en business talent getest worden. De samenwerking tussen deze twee groepen leidt tot verbetering van het onderzoek en net zo belangrijk: kennisuitwisseling. Het research talent leert hun kennis en vaardigheden toe te passen in de praktijk en business talent krijgt (wetenschappelijke) verdieping. De uitkomsten van het onderzoek zullen in de vorm van een pilot in het bedrijf worden geïmplementeerd, met als gevolg: een gevalideerde innovatie(methode) voor de organisatie.

HET PROGRAMMA 
De Purpose Accelerator start eind oktober. De aangesloten partners en SMO Promovendi zullen door het programma op 3 events samenkomen om ervaringen en kennis te delen.

1 jaar  ♦
 4 fasen
  ♦
 3 evenementen 

Voorfase: Recruitment SMO Promovendi & Business talent KICK-OFF EVENT
Fase 1: (q1) Bepalen en opzet onderzoek
Fase 2: (q2) uitvoeren onderzoek
24 HOUR CREATION GAME
Fase 3: (q3) implementatie / pilot
Fase 4: (q4) mapping uitkomsten
FINAL SUMMIT
Nafase: Alumni netwerk voor kennisbehoud

WORD PARTNER!
Wilt uw organisatie innoveren, nieuw talent aantrekken en zich profileren als betekenisvolle organisatie? Neem contact op met Maud Hartstra (Projectmanager Duurzaamheid & Innovatie) via hartstra@smo.nl of  0619455959. Samen ontwikkelen we een Purpose Accelerator die aansluit bij uw behoeften en uitgaat van de kracht van valorisatie door het samenbrengen van talent. Wordt partner en werk samen met ons en jong talent aan de betekeniseconomie.

 


PURPOSE MINDS

Purpose Minds is een samenwerking tussen SMO en Stiching Het Groene Brein waarbij jonge- en ervaren wetenschappers met elkaar in gesprek gaan met de vraag hoe zij – middels wetenschap – maximale maatschappelijke impact kunnen maken

Evenementen

Lancering ‘Tijd voor de Betekeniseconomie’

Op donderdag 26 april zullen wij SMO’s nieuwe koers presenteren aan de hand van haar nieuwste publicatie: Tijd voor de Betekeniseconomie van auteur Kaj Morel. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn! Locatie: Erasmus Expo- en Congrescentrum, Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam. Wanneer: donderdag 26 april, van 16:00 tot 18:00 […]


Aantal plaatsen: 70
Campus Woudestein, Erasmus Universiteit Rotterdam

Publicaties

Tijd voor de Betekeniseconomie

Oneindige economische groei als oplossing voor alles? Individuele hebzucht als belangrijkste menselijke drijfveer? Bedrijven die ten koste van alles winst moeten maken? Dit boek vertelt je een ander verhaal over onze economie.