SMO is opgericht met het doel om gedeelde maatschappelijke ambities met behulp van expertise en wetenschap te integreren in het bedrijfsleven. Daarbij zijn wij voorvechter van de betekeniseconomie – vertaald van het Engelse ‘purpose economy’. Te lang is ons (maatschappelijk) doen en laten gericht geweest op geld en groei en hebben we de sociale en ecologische schade die daarmee gepaard zijn gegaan beschouwd als ‘externaliteiten’. In de betekeniseconomie draait het niet langer alleen om de menselijke begeerte naar goederen van economische waarde. In plaats daarvan is een net zo belangrijke rol weggelegd voor ons rationele streven naar een schone lucht en oceaan, warme zorg, een arbeidsmarkt waarop werknemers iets te zeggen hebben over hun werkomstandigheden en een grotere gelijkheid van inkomens – oftewel, goederen met sociale of ecologische waarde, die niet te reduceren is tot economische waarde of alleen uit te drukken in geld.

De zoektocht naar een economie waarin betekenis – of ‘purpose’ – centraal staat, vormt de voedingsbodem voor vier thema’s waarop SMO zicht richt: Innovatie & Ondernemerschap, Duurzaamheid, Arbeidsmarkt en Zorg & Welzijn. Binnen deze thema’s organiseert SMO kenniswerkplaatsen en evenementen en werkt zij aan publicaties en artikelen om antwoorden te formuleren voor maatschappelijke uitdagingen. Hier komen belanghebbenden uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid bij elkaar om een essentieel onderwerp op de kaart te zetten en een brede maatschappelijke discussie op gang te brengen. Samen met jong talent – de veranderaars van morgen –  worden verschillende hulpmiddelen zoals scenariodenken, brainstorms en pilot-projecten ingezet om een maatschappelijk vraagstuk te analyseren en tot toekomstbestendige oplossingen te komen.

Vragen of interesse?

Laura Vetter
vetter@smo.nl

Projecten

PURPOSE MINDS

Purpose Minds is een samenwerking tussen SMO en Stiching Het Groene Brein waarbij jonge- en ervaren wetenschappers met elkaar in gesprek gaan met de vraag hoe zij – middels wetenschap – maximale maatschappelijke impact kunnen maken.

Evenementen

Lancering ‘Tijd voor de Betekeniseconomie’

Op donderdag 26 april zullen wij SMO’s nieuwe koers presenteren aan de hand van haar nieuwste publicatie: Tijd voor de Betekeniseconomie van auteur Kaj Morel. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn! Locatie: Erasmus Expo- en Congrescentrum, Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam. Wanneer: donderdag 26 april, van 16:00 tot 18:00 […]


Aantal plaatsen: 70
Campus Woudestein, Erasmus Universiteit Rotterdam

Publicaties

Tijd voor de Betekeniseconomie

Oneindige economische groei als oplossing voor alles? Individuele hebzucht als belangrijkste menselijke drijfveer? Bedrijven die ten koste van alles winst moeten maken? Dit boek vertelt je een ander verhaal over onze economie.