Thema’s

SMO richt zich op de thema’s Innovatie & Ondernemerschap, Duurzaamheid, Arbeidsmarkt en Zorg & Welzijn. Binnen deze thema’s lanceert SMO speciale Labs: kenniswerkplaatsen om antwoorden te formuleren voor maatschappelijke uitdagingen. Hier┬ákomen stakeholders uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid bij elkaar om een essentieel onderwerp op de kaart te zetten en een brede maatschappelijke discussie op gang te brengen. Samen met jong talent, de veranderaars van morgen, worden verschillende tools zoals scenariodenken, brainstorms en pilot-projecten ingezet om een maatschappelijk vraagstuk te analyseren en tot toekomstbestendige oplossingen te komen.