Samen aan de slag om de zorg in Nederland toekomstbestendig te maken.

De zorgsector staat voor vele uitdagingen. Zo staan zorgorganisaties onder toenemende druk om efficiënter te werken in een complexe omgeving van zorgaanbieders, ondernemers, zorgonderwijs en kennisinstellingen. Ook wordt er in steeds sterkere mate beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de burger. Bepaalde zorg zal in de toekomst zodoende meer bij de patiënt thuis worden verleend, wat een herinrichting van zorg met zich mee brengt. De uitdagingen die met o.a. deze veranderingen gepaard gaan, vragen om gedreven zorgprofessionals en nieuwe verbindingen.
Vanuit het Zorg & Welzijn Lab worden organisaties ondersteund bij de kanteling naar een toekomstbestendige zorg: van signaleren & identificeren naar verbinden en activeren. Zie hier wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

 

Evenementen

Schrijfweekend SMO Promovendi

De SMO Promovendi van de labs Zorg & Welzijn en Circulaire Economie gaan van 6 tot en met 8 mei op Schrijfweekend in Linne, Limburg. Het doel van dit Schrijfweekend is om inspiratie op te doen, te brainstormen, een extra slag te slaan aan de publicatie en om elkaar beter te leren kennen.


Publicaties

What can healthcare learn from Disney?

Walt Disney told his staff members: “I want you out in the park, watching what people are doing and finding out how you can make the place more enjoyable for them”. So what can hospitals and care-giving organizations learn from Disney and why should they?


Remote Medical Care

Technology is permeating almost all aspects of life, we can get almost anything we want on demand from our smart phones. Need a ride? An Uber will get you there. Feeling like shopping? Amazon will deliver it to your door. Need to brush up a particular skill? An instructor will  teach you in real time video-lessons. How will these innovations shape the medical consultation of the future?


How failing to keep our personal health data private will hit our poorest hardest

We increasingly keep track of our personal health. Having data gathered about ourselves via wearables, social-media, and search behavior on google may seem harmless. But what if your future employee or insurer knows about your health risks too?