Start op: 19 Jun 2014

Op donderdagmiddag 19 juni vond in de Rotterdam Science Tower het Congres Maatschappelijk Ondernemen plaats. Hier kwamen deelnemers afkomstig uit vrijwilligersorganisaties, burgerinitiatieven, vrijwilligerscentrales, ondernemingen en vermogensfondsen samen. Op de 11e verdieping, met prachtig uitzicht over de Rotterdamse haven, praatten, discussieerden en dachten zij mee over het belang van samenwerking om in de toekomst maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Het werd een inspirerende middag.

Ella Vogelaar, voorzitter van Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) opende de middag met een helder verhaal over de opbrengsten van vrijwilligerswerk in Nederland en de enerverende tijd waarin wij ons bevinden. Wanneer wij vrijwilligerswerk zouden uitdrukken in geld, dan levert het onze samenleving maar liefst 19 miljard euro op! Maar Vogelaar roept ook op om resultaten te definiëren in termen van kwalitatieve sociale impact in plaats van eendimensionale kwantiteiten en tot het samen leren in plaats van afrekenen. Op deze manier zijn we beter in staat om maatschappelijke winst te boeken.

Het publieke domein is van de samenleving

Naar aanleiding van het nieuw uitgekomen boek Filantropie in Nederland, ging dagvoorzitter Hester van Dijk vervolgens in gesprek met Nico de Boer, Lucas Meijs en René Bekkers. Nederlanders investeren nog steeds veel geld en tijd, alleen de manier waarop verandert sterk. Veel organisaties veranderen goed mee, al heerst er wel een collectief actieprobleem bij vrijwilligersorganisaties. “Als samenleving moeten we onze civil society weer sterk maken. Burgers denken dat het publieke domein van de overheid is, maar dit is van de samenleving. Het is van ons allemaal.” Aldus Lucas Meijs.

De boekpresentatie werd gevolgd door drie korte toekomstvisies van verschillende experts. Er werd gesproken over de verschuivingen binnen de vrijwilligerssector waarbij gesteld werd dat betaalde en niet betaalde inzet steeds meer met elkaar in verbinding komt. Ook waren er veel tips rondom en mooie discussies over de aansluiting van vermogensfondsen en bedrijven op de vrijwilligerssector.

Andere organisatieconcepten

Het plenaire deel werd gevolgd door workshops en scenario-sessies, waarin praktische handvatten werden gegeven voor bedrijven en organisaties van of met vrijwilligers. Bedrijven konden aan de slag met de toepassing van het maatschappelijk betrokken ondernemen. Voor deelnemers vanuit vrijwilligersorganisaties en ondersteunende organisaties waren er verschillende workshops om de nieuwe concepten van het organiseren van vrijwilligerswerk toe te passen en om ondernemender te handelen. De discussies waren levendig en leerzaam, ervaringen en toekomstvisies uitwisselen werkte heel verfrissend voor de deelnemers.

Naast de workshops waren er ook twee scenario-sessies waar samen gekeken werd naar de onderwerpen “Ouderen, wonen en welzijn” en “Grote steden en leefbaarheid van buurten” en wat de toekomst in petto zou kunnen hebben. De deelnemers legden elkaars doelen en ambities naast elkaar, beschouwden waarschijnlijkheden en onwaarschijnlijkheden en bespraken wat zij willen betekenen op de onderwerpen.

De dag eindigde met een college van Jan Rotmans (Professor Transities en Transitiemanagement) en Jos de Blok (Oprichter Buurtzorg Nederland) over transities. Hier werd verteld over verschuivingen van machten in de samenleving. Waar vroeger de macht bij de grote instituties lag, zal dit gaan verschuiven naar de samenleving en burgers, aldus de heren.

Lees hier uitgebreidere verslagen vanaf 1 juli en bekijk de foto’s of film. Bent u niet aanwezig geweest, maar heeft u wel interesse in de publicatie Filantropie in Nederland, ­de rol van vrijwilligerswerk en het geven van geld in de participatiesamenleving? Dan kunt u deze hier bestellen. OnsAlexander heeft het artikel ‘(N)iets onder de zon’ geschreven in kader van het congres. U kunt hier het artikel lezen.

Contact

Gerelateerde


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/smo/domains/smo.nl/public_html/wp-content/themes/thecompany/single-evenement.php on line 352