Start op: 16 May 2014

Vrijdag 16 mei vond het door SMO georganiseerde congres ‘De Toekomst van Nederland’ plaats. Waar gaat Nederland in de toekomst haar geld mee verdienen? In een levendige discussie tussen de panelleden Arnoud Boot, Hans Strikwerda, Rinke Zonneveld, Ruud Nauts, Eric Claassen, Henrie van Beusekom en het publiek is het toekomstige verdienmodel van Nederland aan de kaak gesteld. Als leidraad golden het rapport ‘Naar een lerende economie’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de door SMO uitgegeven review ‘De Toekomst van het Nederlands Verdienmodel’. Samen met een publiek van ondernemers, beleidsmakers, studenten en young professionals werden nieuwe visies ontwikkeld en concrete acties benoemd.

De panelleden waren het in ieder geval eens over de maatregelen dat ondernemerschap hoog in het vaandel moet staan, het leven lang leren belangrijk is en men fouten moet durven te maken. Deze drie aspecten zijn cruciaal voor het verdienvermogen van Nederland in de toekomst, aldus de sprekers. Zij gaven aan samen met de aanwezigen aan de slag te gaan met nieuwe initiatieven om het verdienmodel voor Nederland te versterken.

Daarnaast werden enkele belangrijke visies op het gebied van onderwijs en ondernemerschap gepresenteerd. Zo stelde Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering aan de UvA, dat er geïnvesteerd moet worden in kennis waarbij het onderwijs breder georiënteerd blijft zodat er genoeg keuzemogelijkheden zijn. Zonneveld, algemeen directeur van InnovationQuarter, haakte vervolgens aan door te stellen dat juist die kennis gecirculeerd zou moeten worden en te gelde gemaakt moet worden. Daarnaast constateerde Beusekom, directeur Orlaco, dat naast het versterken van de aansluiting tussen ondernemingen en onderwijs zoals ook benoemd door Zonneveld, het ondernemerschap in het onderwijs meer aandacht zou moeten krijgen. Hij pleitte daarbij voor het stimuleren van opportunistisch ondernemerschap . Nauts, voorzitter van het ISO dat de belangen van 688.000 studenten en scholieren behartigt, opperde dat goed onderwijs dat onderling op kwaliteit concurreert, de basis is van een sterke economie. Verder maakte hij zich hard voor het stimuleren van een vallen-en-opstaan mentaliteit: “jongeren mogen fouten maken, dit stimuleert hen juist in hun ontwikkeling.” Claassen stelde bovendien dat meer geld geïnvesteerd zou moeten worden in kennisontwikkeling en kennisoverdracht en gaf aan dat de kennispiramide in orde moet zijn, zodat we die kunnen toepassen in de onderneming. Verder gaf Strikwerda het publiek mee dat waar oprechte interesse is in nieuwe ideeën, talrijke mogelijkheden liggen. De omstandigheden kunnen veranderen, verbeteren zelfs, maar na een veelomvattende discussie waren onder anderen hoogleraar organisatieleer Hans Strikwerda en internationaal ondernemer Henrie van Beusekom het roerend met elkaar eens:

“Verdien geld, waar je geld in kunt verdienen”

Met deze filosofische doch inspirerende boodschap werd het congres afgesloten. De rode draad was echter evident; wil Nederland tot de wereldtop blijven behoren dan zullen de handen uit de mouwen gestoken moeten worden.

Wanneer u zelf aanwezig was tijdens ‘ De toekomst van Nederland’ willen wij u graag nog vragen om het volgende formulier in te vullen en zo de dialoog verder te helpen.

Contact

Gerelateerde


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/smo/domains/smo.nl/public_html/wp-content/themes/thecompany/single-evenement.php on line 352