Start op: 26 May 2016

Op 26 mei mei is de nieuwste SMO-publicatie Combinatorische innovatie – Inspireren & Leren in een Complexe Wereld overhandigd aan CBS-directeur Tjark Tjin-A-Soi. De publicatie werd gelanceerd op MeetFinTech Day in het kader van Startup Fest Europe. Op dit evenement, georganiseerd door Holland FinTech werd het publiek, bestaande uit ondernemers, investeerders en dienstverleners uit de financiële sector op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen in de wereld van FinTech. Doel van het evenement was om te laten zien hoe veelzijdig de wereld van FinTech is, om ideeën en ervaringen uit te wisselen, alsmede om kennis te maken met de meest veelbelovende bedrijven op het gebied van FinTech.

Deze nieuwste SMO-publicatie gaat over combinatorische innovatie en de omgevingen die het proces van combinatorische innovatie stimuleren. Paul Iske, hoogleraar Open Innovation & Business Venturing aan de School of Business and Economics aan de Universiteit Maastricht, schetst de toepassing van dit proces op cases in en rond de financiële sector: Five Degrees, social impact bonds, Qiy, UETP en Apple Pay. Het zijn voorbeelden van nieuwe oplossingen die via combinatorische innovatie tot stand zijn gekomen, al dan niet als ‘briljante mislukking’.

‘’Wederom een prachtig inspirerend werk van Paul Louis Iske! Op een prettige, duidelijke manier beschrijft hij de ultieme benadering van innovatie: combinatorische innovatie. De diverse voorbeelden maken dit boek boeiend en iconisch. Multidisciplinaire innovatie teams bestaande uit complementaire specialismen en karakters komen tot de beste resultaten. Mijn reeds 15 jaar oude conclusion credo: ‘Best alone, better together’” (Roelof Bijlsma, CEO Conslusion).

Een pijnlijk proces
Innovatie is vaak een pijnlijk proces. Een proces van ‘creative destruction’, waarin het nieuwe vaak niet alleen het oude aanvult of verbetert, maar ook wegvaagt. Innovatie is namelijk een evolutionair proces, waarin ideeën constant met elkaar strijden voor het zonlicht. Zeker sinds de industriële revolutie is het tempo waarin dit proces plaatsvindt sterk toegenomen. Oude producten of diensten, methoden, structuren, instituties en beroepen veranderen of worden zelfs weggevaagd om plaats te maken voor een nog veel breder spectrum van nieuwe. Groei is daardoor niet alleen een toename van de ‘massa’ van de economie, maar ook van diens complexiteit. Op de korte termijn is dit proces vaak sociaal ontwrichtend en kan angstgevoelens in de hand werken.

Innovatie als experiment
Kijk maar eens naar de huidige discussie over robotisering en de gevolgen daarvan op de arbeidsmarkt. Waarom dan toch die enorme aandacht voor innovatie? En vanwaar toch die overwegend positieve houding van beleidsmakers ten aanzien van dit thema? De reden hiervoor is dat innovatie – technologisch maar ook institutioneel – de motor is achter de spectaculaire welvaartsgroei sinds de industriële revolutie. Innovatie zorgt dus voor lange termijn voordelen die de korte termijn ontwrichting meer dan goed maakt; sterker nog, wij hebben er onze – in de wereldgeschiedenis ongekende – welvaart aan te danken.

Het is dan ook een nogal belangwekkende vraag hoe innovatie zo effectief en efficiënt mogelijk kan worden georganiseerd. Met deze vraag houdt ook de Nederlandse overheid zich bezig. Om deze vraag te beantwoorden moet men zich verdiepen in de aard van het innovatieproces. Het is in tegenstelling tot wat soms wordt gedacht geen lineair proces, maar eerder een experimenteel proces van ‘trial-and-error’, dat veel lijkt op evolutie door natuurlijke selectie.

De lessen die we leren
Op zijn minst twee dingen leren we hiervan: het proberen van (veel) dingen is belangrijk, maar ook het accepteren van ‘mislukkingen’, zolang die maar snel worden onderkend. Beide zijn namelijk essentieel voor het proces van kennisvermeerdering dat aan de basis ligt van innovatie. Oftewel, als men niets probeert en als er nooit wat mis gaat, dan leert men ook niets. Verder weten we van evolutionaire processen dat diversiteit om verschillende redenen een plus kan zijn. Het bevordert bijvoorbeeld het uitwisselen en combineren van best-practices en leidt tot een breder spectrum aan ideeën en invalshoeken.

Verder lezen? Bestel de nieuwste SMO-publicatie hier.

Contact

Gerelateerde


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/smo/domains/smo.nl/public_html/wp-content/themes/thecompany/single-evenement.php on line 352