Start op: 9 Mar 2015

MO (Stichting Maatschappij en Onderneming) en CARE Nederland brachten internationale ondernemers, onderzoekers, beleidsmakers en andere stakeholders samen om barrières en succesfactoren met betrekking tot vrouwelijk ondernemerschap aan het licht te brengen tijdens de conferentie The Power of Entrepreneurial Women – Worldwide. Ook Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) deelde haar visie over de toekomst van vrouwelijk ondernemerschap.

Daarnaast nam Minister Ploumen in het kader van internationale vrouwendag ook officieel de eerste druk van de SMO publicatie De Economische Kracht van de Ondernemende Vrouw in ontvangst.

Het verkleinen van de ‘gender gap’ staat bij verschillende partijen nog steeds hoog op de agenda. Dit blijkt uit het grote aantal initiatieven en organisaties rondom het thema in zowel binnen- als buitenland. Een gecoördineerde samenwerking en bundeling van krachten blijken echter te ontbreken, en dat terwijl vrouwen juist zoveel van elkaar kunnen leren.

Middels het samenbrengen van onderneemsters (zoals Ellen Tacoma van Women on Wings en Caroline van Dullemen van World Granny), beleidsmakers en internationale onderzoekers (o.a. Lisa Witter) is gewerkt aan een toekomstvisie die moet leiden tot partnerschappen en een boost van vrouwelijk ondernemerschap wereldwijd.

Want ruimte voor verbetering is er zeker. Tijdens de conferentie komen duidelijk een aantal knelpunten naar voren. Een van deze knelpunten gaat om het aantrekken van financiering.

Momenteel is er een funding gap van 320 miljoen US dollar voor vrouwelijke ondernemingen wereldwijd. Daarom zijn flexibele manieren voor kapitaalinvestering noodzakelijk. ‘Een van deze mogelijkheden ligt op het gebied van crowdfunding.’ zegt Peter Heijen oprichter van Lendahand.

Daarnaast kunnen onderneemsters zelf beter anticiperen want: ‘Vrouwen gaan vaak pas opzoek naar financiering als ze geld nodig hebben; dan is het vaak al te laat.’ aldus Nicolette Loonen (oprichter VERA Community).

Anderzijds, zijn er te weinig vrouwelijke investeerders. Mannen kijken namelijk vaak over vrouwen heen waardoor het aantrekken van kapitaal voor vrouwelijke onderneemsters wordt vermoeilijkt.

Vrouwen blijken zich nogal eens te verstoppen terwijl ze juist van zich zouden moeten laten horen. ‘Spring op dat podium, doe dat interview. Vrouwelijke onderneemsters moeten gezien worden.’ zegt Josette Dijkhuizen(oprichter Krachtbedrijf).

‘Waar zijn de vrouwelijke ondernemers op mijn handelsmissies?’ vraagt ook Minister Ploumen zicht af. En dat is zonde. Vrouwen verdienen slechts 10 procent van het inkomen wereldwijd en bezitten slechts 1 procent in aandelen. En dat terwijl vrouwen juist betere ondernemers zouden zijn dan mannen, mits ze de kans krijgen.

‘Vrouwen ondernemen veel duurzamer en veel verstandiger.’ Benadrukt Minister Ploumen. Investeren in vrouwelijk ondernemerschap is daarom niet alleen het slimste om te doen maar ook het juiste.

‘Vrouwen zijn sociale ondernemers.’ aldus Josette Dijkhuizen. Door te investeren in vrouwelijke ondernemers heeft de hele samenleving profijt aangezien ze investeren in onderwijs, gezin en maatschappij.

Vrouwen kunnen de stap naar succesvol ondernemerschap versnellen door zichzelf te laten zien en daarnaast ook risico durven te nemen. ‘Courage is a muscle, it needs to be trained.’ aldus Madeleine van der Steege (auteur en onderneemster).

Tijdens deze conferentie is duidelijk een start gemaakt met het in gang zetten van een nieuwe beweging waarbinnen bestaande netwerken en ondernemers elkaar vinden om vrouwelijk ondernemerschap wereldwijd te bevorderen.

Contact

Gerelateerde


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/smo/domains/smo.nl/public_html/wp-content/themes/thecompany/single-evenement.php on line 327

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/smo/domains/smo.nl/public_html/wp-content/themes/thecompany/single-evenement.php on line 352