Start op: 13 May 2016

Op vrijdag 13 mei vond er een masterclass finance plaats van het Get Business programma van CE Booster. SMO maakte van de gelegenheid gebruik om deelnemende startups te vragen naar hun ervaringen met opschalen, circulair ondernemen en de bijdrage van CE Booster hierin. Hoe staan de startups ervoor, welke ontwikkeling hebben ze doorgemaakt en wat willen ze nog leren? Aan het woord: Maarten Willers van Urban Mining Corp en Francien Eppens van Shop&Drop.

Uitdagingen voor circulaire ondernemers
Zowel Urban Mining Corp als Shop & Drop creëren impact op de circulaire economie door afval her te gebruiken in de ketens waarin zij opereren. Zo scheidt Urban Mining Corp metaal en plastic uit afval met de ambitie om het hoogst haalbare percentage recycling daaruit te halen. Dit gebeurt aan de hand van geavanceerde scheidingstechniek waarin gebruik wordt gemaakt van magnetische krachten. Het Shop&Drop platform zorgt ervoor dat er meer (afval-)producten worden ingezameld voor hergebruik en recycling. Er wordt op deze manier een directe link tussen aankopen (shoppen) en afdanken (droppen) gelegd, wat een meerwaarde oplevert voor zowel consument, producent of retailer én het milieu. Beide startups hebben echter met andere uitdagingen te maken als het gaat om het opschalen van hun bedrijf.

Maarten legt uit wat de grote uitdaging is voor Urban Mining Corp:

“Het wordt nu zaak om ons product niet alleen verder te ontwikkelen, maar ook om het te gaan verkopen. Het zijn namelijk lange onderzoekstrajecten die veel geld kosten. We moeten nu een operationeel bedrijf worden. Dit is één van de redenen waarom wij deelnemen aan het CE Booster programma.”

Francien omschrijft haar uitdaging als volgt:

“Onze grootste uitdaging is om retailers, consumenten en vervoerders aan één tafel te krijgen en ze te overtuigen van de meerwaarde van Shop&Drop voor alle partijen. Het is zoeken naar de taal die ze allen het beste spreken en de kunt om dat te koppelen aan sales.”

Hendrik Halbe (directeur SMO) voegt hieraan toe dat er een verschil is tussen werken in je bedrijf en werken aan je bedrijf: “Veel ondernemers blijven hangen in het niveau van werken in hun bedrijf. Echter als je grote stappen wilt maken moet er een goede verdeling zitten tussen deze twee. Oftewel, ondernemerschap – of dat nu ‘regulier’ of circulair is – draait het om risico nemen, hard werken, en soms een beetje geluk.”

Profijt van het CE Booster netwerk en de Accountability Group sessies
De masterclasses van Get Business steunen de startups hierin, wat essentieel is voor het behalen van hun doelen en doorontwikkeling. Zo zegt Francien veel baat te hebben bij de Accountability Group sessies: “De Accountability Group sessies waarin onze focusplannen worden besproken zijn heel praktisch omdat er deadlines worden gesteld. Daarmee vormen de sessies een goede stok achter de deur om ervoor te zorgen dat je je doelen behaalt.” Maarten ziet onder meer het netwerk als een groot pluspunt. Zo heeft Urban Mining Corp profijt gehad van onder meer de contacten met RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) voor subsidies voor de groei van het bedrijf.

Hoewel de startups soms in totaal verschillende sectoren opereren, leren ze daarin ook van elkaar. Zo krijgen startups in de retail iedere dag te maken met sales, terwijl andere startups maar één product per kwartaal hoeven te verkopen om rendabel te zijn. Volgens Francien helpt het om met andere circulaire startups in het programma te zitten, omdat je in kleine groepjes to the point aan de slag gaat en van elkaars ervaringen en uitdagingen leert.

Een economische of circulaire drijfveer?
Tot slot: als Maarten en Francien een tip moeten geven aan andere circulaire ondernemers, wat zou dat dan zijn? Maarten benadrukt dat circulair opereren een hele mooie ambitie is, maar dat het uiteindelijk wel economisch rendabel moet zijn:

“Ik denk dat een economische drijfveer op de eerste plaats komt, je moet meer waarde toevoegen dan een ander wil je succes hebben. Het goede nieuws is wel dat recycling een groeimarkt is, het is lonend om in deze sector bezig te zijn.”

Volgens Francien komt het in de circulaire economie aan op goede samenwerking tussen de verschillende actoren:

“Samenwerking is key, je moet er met elkaar voor zorgen dat circulair ondernemen dé manier van ondernemen wordt. Het grote verschil met ondernemen in de ‘normale’ economie is dat je in de circulaire economie bepaalde transities op lange termijn stimuleert, en men dus niet kan verwachten dat je direct grote winsten behaalt.”

Meer weten over de programma’s van CE Booster? Kijk op www.cebooster.nl

CE Booster is een initiatief van SMO en Het Groene Brein, met als doel om de transitie naar circulaire economie te versnellen. De CE Booster is een onderdeel van Nederland Circulair. Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact op met Noah Baars via  0612124596.  

 

Contact

Gerelateerde


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/smo/domains/smo.nl/public_html/wp-content/themes/thecompany/single-evenement.php on line 327