Start op: 26 Sep 2013

De financiële crisis heeft een nieuwe impuls gegeven aan het debat over de economische ordening van Nederland en daarbuiten. Welk systeem is economisch het meest effectief en sociaal het meest wenselijk? Om een antwoord op deze en andere vragen te krijgen en hierbij de discussie over het kapitalisme aan te gaan, kwamen belangstellenden op donderdag 26 september bijeen op het SMO-kantoor aan het Lange Voorhout voor de boekpresentatie van de SMO-publicatie ‘Variaties in Kapitalisme’.

Het kapitalisme is een veelbesproken onderwerp waarover de meningen sterk verschillen. Het is dan ook een bij uitstek geschikt onderwerp voor een actieve discussie, zo gaven directeur Hendrik Halbe en dagvoorzitter Thomas van Zijl in het welkomstwoord reeds aan. Na een korte inleiding van de hand van de directeur en een algemene introductie door de dagvoorzitter, zou de discussie deze middag aangejaagd worden door de standpunten uit de presentaties van twee van de auteurs, Joost Dankers en Keetie Sluyterman, en de referenten, Kees van Paridon en Eric van Damme.

Joost Dankers begon het middagprogramma met een eerste introductie en plaatste hierbij de publicatie in de context van het bredere BINT-project: een onderzoeksprogramma met als doel de beoefening van de bedrijfsgeschiedenis binnen Nederland sterker in het universitaire onderzoek in te bedden. Hierbinnen zijn verschillende publicaties uitgegeven, waarvan Variaties in Kapitalisme er één is en waarvan er nog meerdere zullen verschijnen.

Een verdere verdieping in de meest recente publicatie werd gegeven door Keetie Sluyterman. Zij nam de aanwezigen mee terug naar het einde van de 19de eeuw en doorliep vanaf hier de geschiedenis van het Nederlandse bedrijfsleven in de 20ste eeuw. Aan de hand van de ontwikkelingen in deze eeuw presenteerde zij een overzicht van de trends en keerpunten in de economische geschiedenis, die gepaard gingen met variaties in vormen van het kapitalisme. Aangevuld met verhelderende grafieken, kreeg het publiek een bondige samenvatting van de bevindingen van de publicatie.

Dat de 20ste eeuw een buitengewone periode met een ongekende groei van de succesvolle welvaartsstaat was, gaf ook Kees van Paridon in zijn referaat aan. Een kanttekening die hij echter hierbij moest maken, is dat deze ontwikkeling verre van uniek was: de hele westerse wereld maakte deel uit van deze groei. Daarnaast wees hij de aanwezigen erop dat de maatschappij zodanig is veranderd dat er andere indicatoren gehanteerd dienen te worden om in de toekomst een ontwikkeling tot succes te kunnen bestempelen.

Het referaat van Eric van Damme dat hierop volgde voegde een interessant economisch perspectief toe aan de discussie. Van Damme gaf aan als econoom anders naar de in de inhoud van de publicatie te kijken. Hij richtte zich specifiek op ons innovatief vermogen door te kijken naar de karakteristieken van de Nederlander. Deze zijn volgens Van Damme onder andere debet aan het ontbrekende innovatieve vermogen in Nederland.

Afsluitend werd er onder leiding van Thomas van Zijl gereageerd op de standpunten die eerder die middag werden gepresenteerd. Dit toonde nogmaals de uiteenlopende visies die er bestaan over het kapitalisme. Een eenduidig antwoord op de vraag ‘Welk marktsysteem zou in Nederland het meest effectief en wenselijk zijn?’is niet gegeven, maar het voeren van een actieve dialoog leidde tot uitwisseling van interessante standpunten. Het programma werd afgesloten met een borrel, waar er op informele wijze nagepraat werd over de middag, waarna de genodigden met een goodiebag terug naar huis keerden.

Locatie
Lange Voorhout 92
Den Haag
Contact

Gerelateerde


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/smo/domains/smo.nl/public_html/wp-content/themes/thecompany/single-evenement.php on line 327

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/smo/domains/smo.nl/public_html/wp-content/themes/thecompany/single-evenement.php on line 352