Nederland worstelt met grote maatschappelijke uitdagingen die vragen om innovatieve oplossingen. SMO is er van overtuigd dat bedrijven een essentiële kracht vormen in het realiseren van deze oplossingen en de transformatie naar een betekenisvolle samenleving. Tegelijkertijd strijden deze bedrijven om het toptalent dat Nederland rijk is in de zogenoemde ‘war on talent’. Kenmerkend voor dit talent is hun behoefte naar het maken van maatschappelijk impact.

Vanuit deze context vertrekt de SMO Purpose Accelerator; de versneller voor bedrijven om maatschappelijke ambities te realiseren door business en research  talent te verbinden en hen samen maatschappelijke betekenisvolle vraagstukken te laten aanpakken. Het programma is ontwikkeld om bedrijven en talent te ondersteunen in het maken van maatschappelijke impact. Dit levert naast maatschappelijke winst ook winst op voor het bedrijf: het kan zich profileren als een betekenisvolle organisatie. Daarnaast vormt het een methode voor bedrijven om jong talent aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden.

HOE

Binnen het bedrijf zullen purpose gedreven challenges en mogelijke oplossingen door SMO Promovendi en business talent getest worden. De samenwerking tussen deze twee groepen leidt tot verbetering van het onderzoek en net zo belangrijk: kennisuitwisseling. Het research talent leert hun kennis en vaardigheden toe te passen in de praktijk en business talent krijgt (wetenschappelijke) verdieping. De uitkomsten van het onderzoek zullen in de vorm van een pilot in het bedrijf worden geïmplementeerd, met als gevolg: een gevalideerde innovatie(methode) voor de organisatie.

HET PROGRAMMA

1 jaar  ♦
 4 fasen
  ♦
 3 evenementen 

  • Voorfase: Recruitment SMO Promovendi & Business talent KICK-OFF EVENT
  • Fase 1: (q1) Bepalen en opzet onderzoek
  • Fase 2: (q2) uitvoeren onderzoek
  • 24 HOUR CREATION GAME
  • Fase 3: (q3) implementatie / pilot
  • Fase 4: (q4) mapping uitkomsten
  • FINAL SUMMIT
  • Nafase: Alumni netwerk voor kennisbehoud

DEZE BEDRIJVEN GINGEN U VOOR

Wilt uw organisatie innoveren, nieuw talent aantrekken en zich profileren als betekenisvolle organisatie? Neem contact op met Maud Hartstra (Projectmanager Duurzaamheid & Innovatie) via hartstra@smo.nl of 0619455959. Samen ontwikkelen we een Purpose Accelerator die aansluit bij uw behoeften en uitgaat van de kracht van valorisatie door het samenbrengen van talent. Word partner en werk samen met ons en jong talent aan de betekeniseconomie.