Op 18 november 2016 bezochten professionals van 30 verschillende publieke en private organisaties de Circular Minds Conference op het Erasmus Centre for Entrepreneurship in Rotterdam. De conferentie stond in het teken van de Circulaire Economie en door middel van workshops werden deelnemers uitgedaagd om op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen voor circulaire vraagstukken. Het hoogtepunt van de dag was de uitreiking van de SMO Promovendi publicatie ‘Circulaire Economie: Wat? Waarom? Hoe? aan Marjan Minnesma.

Het belang van systeemdenken

Tijdens de workshops Systeemdenken & Systeemwerken werd een diverse groep deelnemers gevraagd de methode van het systeemdenken toe te passen op één van de drie casussen. Eén van de casussen werd aangeleverd door Circular Valley, waarvan Gina Henselmans aanwezig was om de casus in te leiden. Door middel van een stappenplan en begeleid door de SMO Promovendi gingen deelnemers een systeemmap maken. Deelnemers vonden het waardevol om door middel van systeemdenken eerst overzicht over de hele keten te krijgen voordat ze in oplossingen gingen denken. Zelfs in een korte tijd zeiden mensen veel geleerd te hebben, “in twee uur heb ik toch een helikopterview gekregen” zei een deelnemer.

31077271731_5fa3b95525_z

Circulair leren: een systeemtransitie

De workshop Onderwijs voor de Circulaire Toekomst had als uitgangspunt het whitepaper ‘Circulair leren, een systeemtransitie’, dat onlangs door Jan Oosting (Duurzaam in Ontwikkeling), Marsha Wagner (Buro MW) en Antoine Heideveld (het Groene Brein) werd opgesteld. Aan de hand van een drietal vragen werden professionals uit onderwijs, wetenschap, overheid en bedrijfsleven aangespoord om kritisch na te denken over de inhoud van een breed onderwijsprogramma voor een circulaire toekomst. Overeenstemming was er over de noodzaak van een platform waar niet alleen koplopers samen komen maar ook ervaringen worden gedeeld. Over de vraag of de bestaande aannames en uitgangspunten in het onderwijs op de schop moeten waren de meningen verdeeld. Tijdens de geplande follow-up van SMO Promovendi zal deze vraag zeker nog verder bediscussieerd worden.   

31077270671_3a354e74b6_z

SMO Promovendi publicatie

Na de workshops was het tijd voor de uitreiking van de publicatie Circulaire Economie: Wat? Waarom? Hoe?aan Marjan Minnesma. Het boek werd uitgereikt door Monique de Ritter en Bram Bet van SMO Promovendi – Circular Minds. Marjan daagde na ontvangst de jonge wetenschappers uit om na te denken over een vervolgstap: “het is tijd dat het gat tussen wetenschap en praktijk gedicht wordt!”

31077270421_b0bb08f339_z

De organisatie van SMO kijkt terug op een geslaagde conferentie en dankt alle deelnemers. Een speciale dank gaat uit naar Gina Henselmans (Circular Valley), Jan Oosting (Duurzaam in Ontwikkeling), Marsha Wagner (Buro MW) en Antoine Heideveld (het Groene Brein).