Publicaties

Showing 31–40 of 67 results

 • Omslag 600x600-02

  Filantropie in Nederland

  19,95

  Wat is vrijwilligerswerk nou eigenlijk? En wat kunnen ondernemers er mee? De economische en maatschappelijke betekenis van vrijwilligerswerk is grotendeels nog onbekend en onbenut. Deze publicatie maakt duidelijk wat de rol van filantropie en vrijwilligerswerk is.

  In winkelmand
 • Omslag 600x600-05

  De Toekomst van het Nederlands Verdienmodel

  19,95

  In de afgelopen halve eeuw ontwikkelde Nederland zich op meerdere fronten door gestage economische groei van de middenmoter tot koploper van Europa. De blik op het verleden kan stemmen tot tevredenheid, maar er is een visie op de toekomst nodig.

  In winkelmand
 • Omslag 600x600-08

  Variaties in Kapitalisme

  19,95

  Deze publicatie laat zien hoe de Nederlandse markteconomie in de afgelopen eeuw steeds in verschoven. Zal de recente ontwikkeling naar een meer liberale markteconomie zich verder doorzetten? Of vereist de huidige economische situatie wellicht nieuwe vormen van coördinatie?

  In winkelmand
 • Omslag 600x600-07

  SMO 45 jaar

  24,95

  Het jubileum van SMO vormt een moment van stilstaan bij de geschiedenis, maar zeker geen moment van stilstand. Deze mijlpaal is aanleiding om met nieuwe energie verder te werken aan het netwerk van kennis en kunde dat gedurende 45 jaar is opgebouwd.

  In winkelmand
 • imageedit_8_9712943147

  Emotiemarketing

  21,15

  Het valt dezer dagen niet mee om marketeer te zijn omdat unieke producteigenschappen een uitzondering zijn geworden. Dit boek schetst de veranderende context en beschrijft een aantal marketingstrategieën die met succes op deze veranderingen inspelen.

  In winkelmand
 • imageedit_10_2040580280

  Sturen of bestuurd worden

  21,15

  In Nederland is sprake van een democratisch tekort. De overheid zal, zo stelt deze publicatie, een keuze moeten maken tussen het versterken van haar sturings- en controlemogelijkheden en het verruimen van de mogelijkheden van de burger om zelf sturend op te treden binnen de belangrijke aandachtsgebieden in zijn leven.

  In winkelmand
 • imageedit_12_3310406904

  Stad in Spanning

  21,15

  Dit boek analyseert de gevolgen van stedelijke demografische veranderingen en bekijkt op welke manier de economische orde en netwerkstructuren in de stad zich zullen moeten aanpassen. Dit boek biedt overheid en bedrijfsleven handreikingen hoe de onvermijdelijke veranderingen in goede banen te leiden.

   

  In winkelmand
 • imageedit_1_3933905884

  Limburgs Lef

  21,15

  Een toekomstverkenning begint met vaststellen wat echt belangrijk is. Daarna moet worden bepaald wat onzeker is. Vervolgens kan een vergezicht worden gemaakt waarin kansen en problemen van de komende jaren zichtbaar worden. Op basis van deze methode is dit boek een excellente uitgangspositie om nu de beslissingen te nemen.

  In winkelmand
 • imageedit_3_3558106705

  Motoriek van de economie

  21,15

  Dit boek geeft inzicht in economische golfbewegingen en laat zien hoe hiermee in het bedrijfsleven wordt omgegaan. Weinig ondernemingen kunnen zich aan de invloed van economische ontwikkelingen onttrekken, maar informatie over de motoriek van de economie is complex en laat meestal lang op zich wachten.

  In winkelmand
 • imageedit_13_2603121053

  De Europese culturele ambitie

  21,15

  Eenwording op het Europese continent is een thema dat tegenwoordig overal terugkeert. Echter, zo betoogt de auteur, hoewel de culturele kracht in hoge mate de politieke en economische positie van Europa bepaalt, komt dit bij de eenwording die in verdragen, beleid en daadwerkelijke acties wordt uitgedragen, nauwelijks tot uitdrukking.

  In winkelmand