Publicaties

Schermafbeelding 2016-05-02 om 17.18.59

Transactiemanagement

Prof. dr. F.A.G. (Frank) den Butter,

21,15

Sleutelcompetentie voor Nederland bij een regierol in de globalisering.
Door de toegenomen concurrentie in de wereldeconomie moeten landen zich steeds verder specialiseren in activiteiten waarmee zijn een comparatief voordeel kunnen behalen. Dit heeft tot gevolg dat productieketens in steeds meer stukken worden opgeknipt en de diverse schakels van het productieproces worden uitgevoerd door gespecialiseerde partijen op locaties waar de kosten het laagst zijn.
Door deze fragmentatie van de productie neemt het belang van transactiemanagement toe. Een goede coördinatie van transacties bespaart immers tijd en geld. Dit transactiemanagement kenmerkt de positie van Nederland als handelsland al sinds de Gouden Eeuw.
In dit boek wordt helder uiteengezet waarom Nederland in de huidige tijd van globalisering juist deze sleutelcompetentie moet koesteren en zou moeten versterken.

Categorie: .
Gepubliceerd 11/12/2017
Labs Innovatie & Ondernemerschap,

Gerelateerd

Copyright 2017 by Stichting Maatschappij en Onderneming - contact@smo.nl - Burgemeester Oudlaan 50 - 3062PA Rotterdam - 085 065 54 85