♦ ♦ ♦

PERSBERICHT – SMO ontwikkelt alternatieve scenario’s voor de toekomst van Refaja

23 augustus 2019

Stadskanaal – Een kerngroep van betrokken ondernemers en burgers uit Stadskanaal e.o. hebben Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) ingeschakeld om scenario´s te ontwikkelen voor een toekomstige vorm van het Refaja Ziekenhuis in het dorp. Deze scenario’s moeten als realistisch alternatief gelden voor de huidige koers die Treant volgt met het sluiten van de kinder- en kraamafdeling in Refaja en waarvoor het draagvlak onder burgers, artsen, gemeenten en verloskundigen zeer laag is. De scenario’s worden 30 september gepubliceerd.

SMO is een aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gelieerde denktank die zich op het scheidsvlak van wetenschap, ondernemerschap en maatschappelijke relevantie inzet voor een betekenisvolle samenleving. Het instituut heeft zorg en welzijn als een van haar focusgebieden en daarbinnen diverse verkenningen uitgevoerd en publicaties uitgegeven. De kerngroep ‘Zorg is van ons!’ die zich in Stadskanaal heeft gevormd onder betrokken burgers – waaronder een groot aantal daadkrachtige ondernemers – wil de analyse en scenario’s voor een toekomstig Refaja gebruiken om de door de omgeving gewenste zorg en faciliteiten te waarborgen door in te spelen op de uitdagingen waarvoor Refaja nu en in de toekomst staat. De oplossing die nu wordt gezocht sluit niet aan op de visie van de kerngroep: “Met deze ontwikkeling worden de afstanden naar goede zorg te groot en is er geen fatsoenlijk alternatief, daarnaast is de impact van de sluiting op de sociaal-economische omgeving groot”, aldus de kerngroep.

Voor de analyse die de basis gaat vormen voor de scenario’s zijn afgelopen zomer interviews gehouden onder betrokken, medisch specialisten en experts. Daarnaast heeft er een scan plaatsgevonden van Stadskanaal en haar omgeving als plek om te innoveren, wonen & werken en passende zorg te kunnen bieden. Vanuit het onderzoeksteam klinken daar al optimistische geluiden over: “We zitten nog midden in het onderzoek, maar vooralsnog lijkt er potentie te bestaan in facetten van dit gebied die niet zijn meegewogen in het huidige besluit.”

De analyse bevindt zich op dit moment in de afrondende fase. Op 30 september worden de scenario’s gepresenteerd.

♦ ♦ ♦

Health 41 projects

ZORG41 SUMMIT

Op de Zorg41 Summit worden de nieuwste inzichten en best practices gedeeld met meer dan 200 partners en stakeholders uit de zorg. Meld u hier aan.

HEALTH INNOVATION CHALLENGE

30 MKB-bedrijven om en rondom Rotterdam komen samen om oplossingen te ontwikkelen voor de toekomstige uitdagingen in de zorg. Meld u hier aan. 
[/vc_row]

PROGRAMMA ZORGMEDEWERKER VAN DE TOEKOMST

Dit programma richt zich op het realiseren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers in organisaties in de zorg door zelfregie en het creëren van bewustzijn.

ONDERZOEK EN NETWERKANALYSES

Jong SMO, waaronder promovendi en young professionals, brengen het informele zorgnetwerk van nu én in de toekomst in kaart en schetsen 4 extreme, maar plausibele toekomst scenario’s voor het jaar 2041.

Health 41

Candido da Silva (1)

Candido da Silva

Enjoy the moment, be happy, and the rest will follow
Esther

Esther Heckendorf

Live your life now, not tomorrow.
K-Daphne

Klodiana-Daphne Tona

In order to build a better society everyone is needed. None is less important in structuring this beutiful construction
MalouNoten

Malou Noten

Have the guts to go Nuts
Karen2

Karen Pak

Don’t worry, just go for it!
Jannes ten Berge

Jannes ten Berge

If men define situations as real, they are in their consequences – W Thomas (1928)

StephanieHolst_LUMC resized

Stephanie Holst-Bernal

Be yourself, everyone else is already taken

Tessa_resized

Tessa Sandberg

Do not loose time regretting, look forward !

pasfoto_Joost

Joost Blok

Constantino

Constantino Garcia Maldonado

Mexico 😉

Eleonoor

Eleonoor Verlinden

Equipped with a good dose of enthusiasm and a big smile, you can take on the whole world!

Featured lab partners

Schermopname (29)
imageedit_1_4106961864
Schermopname (26)

Evenementen

Publicaties