Samen aan de slag om de zorg in Nederland toekomstbestendig te maken

De zorgsector staat voor vele uitdagingen. Zo staan zorgorganisaties onder toenemende druk om efficiënter te werken in een complexe omgeving van zorgaanbieders, ondernemers, zorgonderwijs en kennisinstellingen. Ook wordt er in steeds sterkere mate beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de burger. Bepaalde zorg zal in de toekomst zodoende meer bij de patiënt thuis worden verleend, wat een herinrichting van zorg met zich mee brengt. De uitdagingen die met o.a. deze veranderingen gepaard gaan, vragen om gedreven zorgprofessionals en nieuwe verbindingen.

Vanuit het Zorg & Welzijn Lab worden organisaties ondersteund bij de kanteling naar een toekomstbestendige zorg: van signaleren & identificeren naar verbinden en activeren. Zie hier wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

 Vragen of interesse?

Daphne Truijens
0703528528
truijens@smo.nl

Zorg41 projecten

ZORG41 SUMMIT

Op de Zorg41 Summit worden de nieuwste inzichten en best practices gedeeld met meer dan 200 partners en stakeholders uit de zorg. Meld u hier aan.

HEALTH INNOVATION CHALLENGE

30 MKB-bedrijven om en rondom Rotterdam komen samen om oplossingen te ontwikkelen voor de toekomstige uitdagingen in de zorg. Meld u hier aan. 

PROGRAMMA ZORGMEDEWERKER VAN DE TOEKOMST

Dit programma richt zich op het realiseren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers in organisaties in de zorg door zelfregie en het creëren van bewustzijn.

ONDERZOEK EN NETWERKANALYSES

Jong SMO, waaronder promovendi en young professionals, brengen het informele zorgnetwerk van nu én in de toekomst in kaart en schetsen 4 extreme, maar plausibele toekomst scenario’s voor het jaar 2041.

Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Kijk op www.zorg41.nl of neem contact met ons op!

Evenementen

Zorg41 Summit / Health Innovation Challenge 2016

Op 3 november 2016 vindt de tweede Zorg41 Summit plaats te Rotterdam. De Zorg41 Summit wordt georganiseerd door SMO in samenwerking met Gemeente Rotterdam, Zorginstituut Nederland, Kamer van Koophandel en het Erasmus Centre for Entrepreneurship. VNO-NCW Regio Rotterdam sluit aan als nieuwe partner en levert met haar netwerkgroep Zorgpower een waardevolle bijdrage. Waarom de Zorg41 […]


Aantal plaatsen: 250
Rotterdam Science Tower

Schrijfweekend SMO Promovendi

De SMO Promovendi van de labs Zorg & Welzijn en Circulaire Economie gaan van 6 tot en met 8 mei op Schrijfweekend in Linne, Limburg. Het doel van dit Schrijfweekend is om inspiratie op te doen, te brainstormen, een extra slag te slaan aan de publicatie en om elkaar beter te leren kennen.


Rotterdam Science Tower

Publicaties

Van zelfregie naar zorginnovatie

“Patiënten moeten meer zelfregie nemen”, klinkt het steeds vaker in de zorg. Maar wat is zelfregie eigenlijk? Deze publicatie van SMO Promovendi bevat een bundeling van essays en interviews over zelfregie, ieder geschreven met een andere bril.


Rapport Zorgmedewerker van de Toekomst

Er verandert veel in de zorg. Om deze druk op te vangen zijn zorginstellingen hun werkwijzen aan het aanpassen om zo beter aan te sluiten bij de veranderende samenleving. Dit zal zeker van de huidige zorgmedewerker, die vaak al langere tijd in dezelfde functie en bij dezelfde organisatie zit, een grote transitie vragen.


Een verkenning van de informele zorg van nu en de toekomst

Hoe komen we samen met oplossingen die adequaat inspelen op de demografische ontwikkelingen in Nederland op de lange termijn? In deze publicatie onderzoekt SMO Promovendi wat er moet gebeuren om de informele zorg in Nederland toekomstbestendig te maken.