Samen aan de slag om de zorg in Nederland toekomstbestendig te maken.

De zorgsector staat voor vele uitdagingen. Zo staan zorgorganisaties onder toenemende druk om efficiënter te werken in een complexe omgeving van zorgaanbieders, ondernemers, zorgonderwijs en kennisinstellingen. Ook wordt er in steeds sterkere mate beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de burger. Bepaalde zorg zal in de toekomst zodoende meer bij de patiënt thuis worden verleend, wat een herinrichting van zorg met zich mee brengt. De uitdagingen die met o.a. deze veranderingen gepaard gaan, vragen om gedreven zorgprofessionals en nieuwe verbindingen.
Vanuit het Zorg & Welzijn Lab worden organisaties ondersteund bij de kanteling naar een toekomstbestendige zorg: van signaleren & identificeren naar verbinden en activeren. Zie hier wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

 

Evenementen

Schrijfweekend SMO Promovendi

De SMO Promovendi van de labs Zorg & Welzijn en Circulaire Economie gaan van 6 tot en met 8 mei op Schrijfweekend in Linne, Limburg. Het doel van dit Schrijfweekend is om inspiratie op te doen, te brainstormen, een extra slag te slaan aan de publicatie en om elkaar beter te leren kennen.


Publicaties

Van zelfregie naar zorginnovatie

“Patiënten moeten meer zelfregie nemen”, klinkt het steeds vaker in de zorg. Maar wat is zelfregie eigenlijk? Deze publicatie van SMO Promovendi bevat een bundeling van essays en interviews over zelfregie, ieder geschreven met een andere bril.


Rapport Zorgmedewerker van de Toekomst

Er verandert veel in de zorg. Om deze druk op te vangen zijn zorginstellingen hun werkwijzen aan het aanpassen om zo beter aan te sluiten bij de veranderende samenleving. Dit zal zeker van de huidige zorgmedewerker, die vaak al langere tijd in dezelfde functie en bij dezelfde organisatie zit, een grote transitie vragen.