Vrijdag 18 november 2016, Erasmus Centre for Entrepreneurship - Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam
  • De focus van de workshop ligt bij de vraag hoe het onderwijs moet veranderen om leerlingen, studenten en trainees van alle vakgebieden en wetenschappelijke disciplines zodanig op te leiden dat ze een constructieve rol in de transitie naar een circulaire economie kunnen spelen. Als uitgangspunt voor de workshop nemen we het Whitepaper 'Circulair leren, een systeemtransitie', dat onlangs door Jan Oosting (Duurzaam in Ontwikkeling), Marsha Wagner (Buro MW) en Antoine Heideveld (het Groene Brein) is opgesteld. De deelnemers (vanuit onderwijs, wetenschap, overheid en bedrijfsleven) worden aangespoord om kritisch na te denken over hoe het onderwijs van de circulaire toekomst eruit moet komen te zien en om daarover met ons en elkaar in discussie te treden. SMO zorgt in samenwerking met haar partners voor een follow-up van de uitkomsten van deze workshop. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om bij deze follow-up aan te haken.Middels uw inschrijving bent u automatisch ingeschreven voor het plenaire programma (15:00 - 18:00 uur).
  • Vanuit een casus over systeemdenken worden mogelijke barrières in samenwerking binnen de circulaire economie besproken. Wat als een deel van de keten niet meewerkt? Hoe schep je vertrouwen binnen je keten? De deelnemers gaan met elkaar op zoek naar innovatieve oplossingen voor deze barrières. Middels uw inschrijving bent u automatisch ingeschreven voor het plenaire programma (15:00 - 18:00 uur).