Competenties voor de Circulaire Economie

Een nieuwe set aan competenties voor huidige en toekomstige professionals is nodig om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Hoe leiden we deze ‘Circular Minds’ op zodat zij kunnen werken aan een circulaire toekomst? En hoe kan de huidige generatie professionals aan de slag met circulaire economie in hun eigen organisatie? Tijdens de Circular Minds Conference gaan 200 professionals, waaronder trainees, HR-medewerkers, beleidsmakers en wetenschappers  in diverse workshops aan de slag met deze vragen. Ook zullen Marjan Minnesma (directeur Urgenda en bekend als winnaar van de klimaatzaak tegen de Nederlandse staat) en Eelco Smit (Sustainability Director Philips) hun visie op de circulaire economie delen tijdens de dag wordt de publicatie van SMO Promovendi over de circulaire economie gelanceerd. Het Nationaal Trainee Event is dit jaar onderdeel van de Conference. 150 trainees gaan een businesscase oplossen voor onder meer Instock, Vandebron, Het Groene Brein en Centre for Sustainbillity.

Samen de transitie naar de circulaire economie versnellen

Onze lineaire manier van produceren en consumeren staat onder druk. De wereldbevolking groeit naar negen miljard mensen in 2050 en de vraag naar grondstoffen stijgt mee. Deze vraag én de eindigheid van diverse grondstoffen leiden tot schaarste. Om op deze ontwikkelingen in te spelen is de transitie naar een circulaire economie van groot belang. In de circulaire economie worden producten, componenten en grondstoffen hergebruikt waardoor hun waarde zoveel mogelijk behouden blijft. Naar schatting kan dit Nederlandse economie maar liefst 7 miljard euro per jaar en 50.000 banen opleveren. Nieuwe vaardigheden en andere typen werkzaamheden van medewerkers zijn nodig om de kanteling naar een circulaire economie te realiseren. Tijdens de Circular Minds Conference worden kennis en ervaringen op dit vlak gedeeld om gezamenlijk te werken aan toekomstbestendige organisaties.

Programma

11:15 Ontvangst

11:45 Workshops

15:00 Koffie en thee + stakeholdersdialoog

15:30 Uitreiking publicatie SMO Promovendi

15:45 Marjan Minnesma (directeur Urgenda)

16:15 Trainees van het Trainee Event pitchen hun idee

16:45 Borrel en bekendmaking winnaars challenges trainees

De dag is parallel aan het Nationaal Trainee Event. Vanaf 15:30 begint het gezamenlijke programma

Workshop 1 : Competenties en Onderwijs voor de circulaire toekomst

De focus van de workshop ligt bij de vraag hoe het onderwijs moet veranderen om leerlingen, studenten en trainees van alle vakgebieden en wetenschappelijke disciplines zodanig op te leiden dat ze een constructieve rol in de transitie naar een circulaire economie kunnen spelen. Als uitgangspunt voor de workshop nemen we het Whitepaper ‘Circulair leren, een systeemtransitie’, dat onlangs door Jan Oosting (Duurzaam in Ontwikkeling), Marsha Wagner (Buro MW) en Antoine Heideveld (het Groene Brein) is opgesteld. Aan de hand van een drietal verschillende scenario’s worden de deelnemers (vanuit onderwijs, wetenschap, overheid en bedrijfsleven) aangespoord om kritisch na te denken over hoe het onderwijs van de circulaire toekomst eruit moet komen te zien en om daarover met ons en elkaar in discussie te treden. SMO zorgt in samenwerking met haar partners voor een follow-up van de uitkomsten van deze workshop. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om bij deze follow-up aan te haken.

Workshop 2 : Systeemdenken en systeemwerken

Vanuit een casus over systeemdenken worden mogelijke barrières in samenwerking binnen de circulaire economie besproken. Wat als een deel van de keten niet meewerkt? Hoe schep je vertrouwen binnen je keten? De deelnemers gaan met elkaar op zoek naar innovatieve oplossingen voor deze barrières.

Uitgelichte sprekers & experts

Jeroen Veenenbos
Community manager Erasmus Centre for Entrepreneurship

Ferdinand Jaspers

Ferdinand Jaspers
Programma directeur Erasmus Centre for Entrepreneurship

foto-Eelco-Smit-4

Eelco Smit
Directeur duurzaamheid Philips

Minnesma_kl

Marjan Minnesma
Directeur Urgenda

Uitgelichte partners & betrokken organisaties